Presisjonsskyting

Presisjonsskyting er en sport som kan utøves med pistol, revolver eller gevær. Dette er ikke det samme som jaktskyting, selv om man selvsagt også må kunne skyte presis når man jakter. Presisjonsskyting er derimot en konkurransesport, og det finnes mange ulike grener innenfor sporten. Grenene deles inn etter hvilket våpen man bruker, hvor store blinkene er, og hvor lang avstand det er til blinken.Når man konkurrerer i presisjonsskyting med grovpistol, skyter man som regel en serie med skudd. Det kan skytes på vanlige, runde blinker, eller man kan skyte på dyrefigurer. Det skytes også på løpende vilt, altså blinker som beveger seg langs en skinne. En annen gren innen presisjonsskyting er metallsilhuettskyting.Målet er selvsagt å treffe nærmest mulig midten på blinken. Hvert av feltene på blinken er delt inn i ti soner, slik at skuddet registreres som et desimaltall, for eksempel 3,4, dersom man treffer i den fjerde sonen i feltet merket med tallet 3. Skyting på leirduer, også kalt skeet, er en annen variant av presisjonsskyting. Norge har mange gode utøvere innen presisjonsskyting, som har tatt flere medaljer i store mesterskap.